S'inicien les obres de remodelació de la planta de tractament de residus de Milà

El projecte contempla la demolició de gran part dels edificis existents, la reforma i/o construcció de noves edificacions i la dotació de tots els equips fixos nous. Les obres de millora de les instal·lacions de tractament i valorització de residus de Milà tenen un temps d’execució estimat de 18 mesos.

Es tracta d’implantar una línia de tractament mixta per al tractament en torns independents de la fracció d’envasos lleugers i la fracció resta. El conjunt de processos que formaran part del tractament global estarà format per:

– Recepció i alimentació

– Separació granulométrica

– Separació densimètrica

– Estabilització i afí de la matèria orgánica

– Separació automàtica d’envasos

– Separació automàtica de paper

– Mòdul de granulació de CSR (combustible sòlid derivat dels residus).

El cost total de l’obra ascendeix a 13.605.854,00 €, dels quals 6.385.538,00 € corresponen a l’obra civil i 7.220.316,00 € al subministrament i instal·lació dels equips fixos.

El nou projecte de la planta de Milà permetrà valoritzar un 70% dels residus domèstics que arribin a la planta, buscant així seguir avançant en l’objectiu de consolidar un futur basat en la sostenibilitat de l’illa de Menorca.

Subscriure's al nostre butlletí