Smart city o ciutat intel·ligent

Una Smart City, traduït al català, ciutat intel·ligent és aquella que usa les tecnologies de l’ informació i comunicació (TIC) amb l’objectiu d’assegurar i proporcionar una infraestructura que garanteixi:

  • Desenvolupament sostenible.
  • Increment de la qualitat de vida dels ciutadans.
  • Eficàcia major dels recursos disponibles.
  • Participació ciutadana activa.

En conclusió, són ciutats que són sostenibles en tots els nivells: econòmic, social i mediambientalment. La ciutat intel·ligent sorgeix de la necessitat tenir harmonia entre aquests aspectes.

Què és una Smart City?Es preveu que en el 2050 un 85% de la població mundial viva en ciutats. Est fa que en les següents dècades els nuclis urbans hagin d’afrontar un nombre creixent de problemes lligats a aquest fet, com:Proveïment energètic.Emissions de CO 2.Planificació del tràfic automobilístic.La provisió de béns i matèries primeres.La prestació de serveis sanitaris i de seguretat a tots els qui resideixin en aquests enormes i massificats centres de població.La filosofia Smart City s’està duent a terme, cada vegada més, en projectes que implicaran la transformació de moltes ciutats, en Smart Cities. En la pràctica, una ciutat intel·ligent és una ciutat compromesa amb el seu entorn, tant des del punt de vista mediambiental com quant als elements culturals i històrics, amb elements arquitectònics d’avantguarda, i on les infraestructures estan dotades de les solucions tecnològiques avançades per facilitar la interacció del ciutadà amb els elements urbans, fent la seva vida més fàcil.

Les ciutats intel·ligents busquen modernitzar i optimitzar la gestió de les ciutats, fomentant una major interacció entre les institucions i els ciutadans, aconseguint d’aquesta manera l’optimització de tots els recursos, energètics, logístics i humans.

Subscriure's al nostre butlletí