Tot l'oli industrial recollit el 2021 es va transformar en nou combustible.

Es van atendre prop de 500 centres productors d’olis usats distribuïts per 61 municipis de les illes, on es van recuperar 978 tones d’oli industrial. En total, per recollir tot l’oli usat va caldre fer més de 1.400 operacions de recollida.

Els olis es van recollir majoritàriament (57%) en tallers mecànics, encara que també en sectors com l’automoció, la indústria, el transport, el comerç i la construcció.

L’oli industrial, un cop acabada la seva vida útil, es converteix en un residu perillós molt contaminant degut a la presència de metalls pesants i altres substàncies tòxiques, que pot danyar greument el nostre entorn i la salut de les persones si no és gestionat adequadament.

Després de la recollida i tractament, l’oli usat es torna al mercat com a nous lubricants o combustible. Concretament, gràcies al residu regenerat a les Balears durant el passat any, va ser possible produir més de 465 tones de nous lubricants, evitant l’emissió de més de 620 tones de CO2, estalviant 10 GWh d’energia i prop de 233.500 barrils de petroli.

Mitjançant el lliurament d’aquest residu a Adalmo, adherit a SIGAUS, els nostres clients no només compleixen l’obligació de garantir la gestió correcta dels olis usats sinó que contribueixen a l’economia circular i al desenvolupament sostenible de les nostres illes.

Subscriure's al nostre butlletí