Tractam ferralla

Després de recepcionar-los, els residus són pesats, classificats i seleccionats, i segons la seva naturalesa són manipulats i preparats per a la seva expedició fora de Mallorca.Comprem metalls de qualsevol tipus a pes, independentment de la dimensió del client: des del petit al gran productor. Paguem la ferralla al comptat, un preu que varia segons el mercat internacional de comerç de la matèria primera. En Adalmo també estam especialitzats en desballestaments industrials que requereixen de mà d’obra especialitzada: desmuntem tubuladures, maquinària, cablejat, estructures metàl·liques, etc. Després valoritzam tots aquests residus com a metalls i ferralles.

Acer inoxidable:-Provinent de la llar: coberteria i parament, aigüeres, paelles i bateries de cuina, forns i barbacoes, equipament de jardí i mobiliari.
-Provinent de la ciutat: parades d’autobús, cabines telefòniques i resta de mobiliari urbà, façanes d’edificis, ascensors i escales, vagons de metre i infraestructures de les estacions.-Provinent de la indústria: equipament per a la fabricació de productes alimentaris i farmacèutics, plantes per al tractament d’aigües potables i residuals, plantes químiques i electroquímiques, components per a l’automoció i aeronàutica, dipòsits de combustible i productes químics.

Alumini:


-Provinent del sector del transport: com a material estructural en avions, automòbils, trens d’alta velocitat, metres, tancs, superestructures de bucs i bicicletes.-Provinent del sector de la construcció: estructures en edificis tant amb propòsits estructurals com a ornamentals. Les taules, les finestres i les làmines d’alumini. Fusteria metàl·lica: portes, finestres, tancaments, armaris, etc.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     -Provinent del sector industrial: embalatge d’aliments, paper d’alumini, llaunes, tetrabriks, etc. Béns d’ús domèstic: utensilis de cuina, eines, transmissions elèctriques, recipients criogènics (fins a -200 °C) i caldereria, eines de cort.

Bronze:


-Provinent de la construcció: revestiment en teulades, façanes, portes i finestres; poms de les portes de locals públics; restes d’ornamentació; estàtues i orfebreria tradicional.

Coure:


-Provinent de la indústria: cables elèctrics i telefònics; conductors de coure en nombrosos equips elèctrics com a generadors, motors i transformadors; aliatges i tipus de coure: llautó, bronze, alpaques o plates alemanyes; equips informàtics i de telecomunicacions; xarxes de transport d’aigua; caldereria; electroimants; instruments musicals de vent. 


-Provinent del sector transporti: radiadors, frens, coixinets, cables i motors elèctrics, peces de trens.

Plom:


-Provinent de la indústria: bateries, revestiment de cables elèctrics, xarxes de canonades, tancs i aparells de rajos x, blindatge protector de materials radioactius, pintures i pigments.

Zinc:


-Provinent de la indústria: revestiment de metalls i protecció contra la corrosió (galvanització, sheradització, peltre), canalons, aliatges (llautó), bateries, díodes, medicina, pintures.

Subscriure's al nostre butlletí