Tractament de la ferralla

Tractament de la ferralla: treballi amb experts

Els metalls fèrrics i no fèrrics són uns dels principals residus que es deriven de l’activitat industrial. Per això Adalmo ofereix dins dels seus serveis el correcte tractament de la ferralla, reafirmant el seu compromís amb el desenvolupament sostenible, la reutilització i el reciclatge dels materials consumits.

També vam comprar metalls de qualsevol tipus a pes, independentment de la dimensió del client: des del petit al gran productor. Paguem la ferralla al comptat, un preu que varia segons el mercat internacional de comerç de la matèria primera.

Tractament de la ferralla: Com treballem?

Dins el procediment de tractament de la ferralla, Adalmo s’encarrega de la recollida d’aquests residus o de la seva recepció a les nostres instal·lacions autoritzades a Palma, Bunyola o Manacor.

El desenvolupament de la nostra activitat s’inicia amb el procés de recepció o recollida dels materials fèrrics i no fèrrics en els centres dels nostres clients. La càrrega i transport dels materials es porta a terme amb la nostra flota de camions i són traslladats fins als nostres magatzems a Palma o Manacor, on s’inicia el procés de revisió i classificació dels residus.

Després de la classificació, els materials es distribueixen per les diferents línies de reciclatge procedint als processos de premsat, cisellat, compactació, trituració, paletitzat, etc …

Finalment són emmagatzemats en els nostres centres fins al seu transport a les Plantes de fosa, on els residus s’incorporen de nou a la cadena productiva com a matèria primera secundària.

Durant el tractament de la ferralla la tecnologia es pot utilitzar en tota la cadena de producció, potenciada per la constant inversió en el parc de maquinària, que ens permet afrontar qualsevol tipus de treball. Disposem així mateix de personal altament qualificat en tall amb bufador i cisalles mòbils tipus “cocodril”, per desguassos de tot tipus a realitzar fora de les nostres instal·lacions.

L’equip humà que integra Adalmo constitueix la base sobre la qual se sustenten totes les nostres activitats, i en aquest àmbit la formació contínua del nostre personal és el suport que conforma la qualitat dels nostres serveis i productes.

En Adalmo també estem especialitzats en desballestaments industrials que requereixen de mà d’obra especialitzada: desmuntem tubuladures, maquinària, cablejat, estructures metàl·liques, etc. Després valoritzem tots aquests residus com metalls i ferralles.

El residu no sempre és un rebuig a destruir, de vegades és possible recuperar-lo. El tractament de la ferralla és un treball fonamental ja que permet l’estalvi de matèries primeres i disminueix la despesa d’energia i aigua, reduint-a més la generació de residus i la contaminació. La tasca i el dia a dia dels gestors de residus com Adalmo es tradueix en el benefici del medi ambient i la sostenibilitat. 

Subscriure's al nostre butlletí