tractament de residus sanitaris

Servei de recollida de residuos sanitaris

Totes les activitats professionals generen residus. En alguns casos, aquests residus es poden dipositar als contenidors de recollida selectiva com els envasos lleugers, el vidre o el paper i cartró. En altres casos, cal disposar d’un gestor autoritzat de residus perillosos per a la seva correcta gestió. Un d’aquests casos són els residus sanitaris que generen, derivats de la seva activitat, odontòlegs, tatuadors, acupuntors, veterinaris, clíniques i hospitals.

El tractament de residus sanitaris és una de les activitats que realitzem activament des de fa més de 4 anys. El maneig d’aquest tipus de residus s’ha de fer només per personal qualificat, per la qual cosa et recomanem en aquest cas fer aquest tipus de gestions amb una empresa com Adalmo.

Comptem amb l’autorització de la Conselleria de Medi Ambient amb NIMA 0700000002, i disposem de la nostra pròpia planta de tractament de residus sanitaris en el nostre centre de Ses Veles.

No ho dubtis més i comença a treballar amb nosaltres, comptam amb sobrada experiència en el tractament de residus sanitaris.

Com treballem en Adalmo: tractament de residus sanitaris

La legislació actual estableix la necessitat que els centres generadors de residus sanitaris comptin amb un gestor autoritzat per poder exercir la seva activitat. Adalmo posa a disposició dels seus clients els recipients i la documentació necessària per donar compliment a la legislació vigent en aquesta matèria.

En arribar a un acord amb els nostres clients sobre el tractament de residus sanitaris, passem a proveir amb les bosses i recipients necessaris, homologats i etiquetats, per a l’emmagatzematge i transport dels mateixos.

Per a la recollida de residus sanitaris comptem amb bosses de fins a 100 litres per als residus del grup II, i contenidors de 1 a 60 litres per a residus del grup III i medicaments citotòxics i citostàtics, així com garrafes per reactius.

Recorda no emmagatzemar en les teves instal·lacions el mateix residu sanitari dels grups II o III durant més de 5 dies si la temperatura del local és inferior a 4ºC, o de 24 hores si el local no està refrigerat. Els residus tallants i punxants, així com els citostàtics i restes de medicaments han de ser eliminats mensualment. Per a la resta de residus dels terminis màxims d’emmagatzematge seran els següents: residu perillós 6 mesos, els residus no perillosos valoritzables 2 anys i els destinats a eliminació 1 any.

Segons el que s’ha pactat, el nostre personal s’encarregarà de passar a retirar els recipients. També es pot sol·licitar servei de retirada al Dep. de Logística o al teu comercial assignat, mitjançant el telèfon 971606470 o el correu electrònic logistica@adalmo.com.

No dubtis a contactar-nos i amb gust t’ajudarem amb el tractament de residus sanitaris.

Subscriure's al nostre butlletí