Tractament dels residus perillosos

Tractament dels residus perillosos

Adalmo posa a disposició de les empreses un servei de tractament dels residus perillosos generats en tot tipus d’activitat o sector. Oferim assistència especialitzada en l’atenció de casos relacionats amb substàncies químiques emmagatzemades en qualsevol instal·lació.

Per a l’execució d’aquesta assistència, Adalmo compta amb un equip tècnic i professional especialitzat, en guàrdia les 24 hores de dia, capacitat per prestar atenció permanent en cas de produir-se una situació accidental relacionada amb la manipulació i / o emmagatzematge de productes químics, i realitzar la posterior retirada dels residus químics generats.

Som una empresa compromesa al 100% i certificada en ISO 9001 de Qualitat, ISO 14001 Ambiental i OHSAS 18001 de Seguretat i Salut, la qual compta amb les autoritzacions de gestor i transportista de tot tipus de residus, inscripció al REA i RERA, oferint solucions ràpides i efectives per ajudar als nostres clients en la gestió de residus.

Així que no ho dubtis més i comença a gaudir d’aquesta excel·lent alternativa que t’oferim, et garantim preus accessibles i un servei de qualitat que pugui complir amb cadascuna de les teves necessitats.

 

Tractament dels residus perillosos: què fer amb els productes químics.

Per mitjà del nostre servei d’assistència en el tractament dels residus perillosos, ajudem a les empreses i professionals a complir la normativa, així com a realitzar els tràmits i documentació que requereixi l’Administració.

Les característiques intrínseques d’alguns dels productes químics que es manegen en els processos industrials fa que aquests hagin de ser manipulats i emmagatzemats contemplant determinades precaucions i mesures de seguretat.

Així mateix per a una manipulació segura és necessari identificar i conèixer les propietats fisicoquímiques i toxicològiques de les substàncies que es manegen, els seus efectes sobre la salut i els efectes sobre el medi ambient de cada substància específica. Només així es poden definir les actuacions preventives a realitzar per manipular i emmagatzemar els productes de forma segura, evitant situacions accidentals així com limitar les conseqüències en cas que es produeixin.

El tractament dels residus perillosos que realitzem a la nostra Planta és delicat i perillós, no se li recomana a cap empresa realitzar aquest tipus de gestió si no compta amb els permisos, experiència i equip per realitzar aquest tipus de tasca.

Les situacions accidentals que involucren substàncies perilloses com ara fuites, vessaments, abocaments, etc exigeixen l’actuació ràpida i precisa de personal, mitjans materials i equips especialitzats, no sempre disponibles a les instal·lacions industrials.

La nostra Unitat d’Intervenció recentment ha actuat al transvasament d’àcid sulfúric d’un tanc, exercint també les tasques de supervisió i prevenció de la zona d’actuació.

El tractament dels residus perillosos és una de les tasques que ens comprometem a realitzar respectant el medi ambient i brindant alhora un servei de gran qualitat a tots els nostres clients.

Subscriure's al nostre butlletí