Trasllat de residus: obligacions per a productors i requisits imprescindibles a considerar

Els últims anys han suposat una revolució normativa pel que fa al trasllat de residus. Des d’Europa han arribat canvis en la Llista europea de residus, noves directrius d’etiquetatge de residus o canvis en la classificació d’aquests.

La Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats i el Reial Decret 553/2020 de trasllat de residus estableixen que la tramitació dels procediments administratius relatius a residus s’han de dur a terme per via electrònica.

El motiu és senzill: cada dia, centenars de tones de residus perillosos i no perillosos són traslladades per tot el territori. Aquests moviments afecten en diferent grau a l’operativa dels milers de gestors de residus autoritzats en les diferents CCAA, desenes de milers de transportistes i recollidors inscrits, dels centenars de milers de productors, posseïdors i generadors de residus perillosos i no perillosos i de les 17 comunitats autònomes i el Ministeri per a la Transició Ecológica, organismes competents en matèria de control i gestió de la traçabilitat ambiental.

L’entrada en vigor de Reial Decret 553/2020 de Trasllats de Residus ha impactat radicalment en la gestió dels trasllats i en l’acreditació del canvi de titularitat dels residus. Després de la seva entrada en vigor el juliol de 2020 i després de la recent publicació de l’obligatorietat d’ús de ESIR, continua havent importants dubtes: Com s’han d’adaptar les empreses a aquests canvis? Com són els nous models de documents? ¿I els procediments de tramitació electrònica? Quins canvis es plantegen en el mateix Reial Decret a curt termini? Quines decisions ha pres ia la comunitat autònoma de les Illes Balears ?.

Si vols conèixer les noves obligacions en el trasllat de les teves residus a Balears, en Adalmo aclarim els teus dubtes.

Subscriure's al nostre butlletí