Treballem pel Medi Ambient

Adalmo s’ha incorporat a ASEGRE, Associació d’Empreses Gestores de Residus i Recursos Especials. Aquesta associació defensa des de 1992 els interessos dels gestors de residus perillosos i d’eliminació de residus industrials no perillosos, així com de les empreses de descontaminació de sòls.

El nostre objectiu comú és fomentar una conducta de millora contínua a favor del medi ambient sota els principis de l’economia circular. En Adalmo portem 50 anys contribuint al desenvolupament sostenible promovent la formació de personal especialitzat i l’ús de tecnologies que produeixin el mínim impacte ambiental. Solucionem el problema dels residus convertint-los en recursos novament aprofitables de manera eficaç i neta.

Comptem amb l’autorització de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per gestionar residus perillosos, no perillosos i sanitaris. Les nostres instal·lacions han certificat el seu sistema de gestió ambiental i de qualitat segons les normes ISO reconegudes internacionalment.

Subscriure's al nostre butlletí