Un terç dels pneumàtics usats a Espanya es gestiona sense regulació

Espanya genera més de 300.000 tones anuals de pneumàtics, però d’elles 100.000 tones manquen avui de control i regulació enfront de les 250.000 que estan rebent un correcte tractament gràcies a la taxa que paga el consumidor per al seu reciclatge.D’aquestes 100.000 tones sense normativa que les reguli, la meitat procedeixen dels vehicles que aconsegueixen el final de la seva vida útil i acaben en els desballestaments, i la resta són rodes de gran envergadura de maquinària agrícola, minera etc.Les 250.000 tones correctament gestionades vénen del mercat de reemplaçament (substitució en els tallers) i el consumidor paga entre 0,80 cèntims (moto), 1,30 euros d’un turisme o 2,30 euros d’una camioneta pel seu reciclatge.La mala gestió d’aquests últims és el que ha provocat el desastre ecològic que suposa l’incendi de l’abocador de Seseña (Toledo). La major part dels pneumàtics allà dipositats han estat usats i generats a Espanya i canviats a Toledo o Madrid, i van començar a acumular-se allà perquè en 350 quilòmetres a la rodona no hi havia cap planta per gestionar-los.Igual que ocorre amb l’altra dotzena d’aquest tipus d’abocadors “històrics”; al país, ningú va voler pagar per reciclar, una situació que va canviar a partir de 2006 amb l’entrada en vigor del reial decret que regula aquesta qüestió, any en el qual comença Signus, entitat responsable del reciclat dels pneumàtics fora d’ús.Des de Adalmo treballam al costat de Signus per a la recollida de pneumàtics a Mallorca i Menorca.

Subscriure's al nostre butlletí