Visita de Can Palerm a Adalmo

El passat dia 22 d’octubre Adalmo va rebre la vista de 15 alumnes que actualment estan realitzant el certificat de professionalitat de gestor ambiental al Centre de Formació de Can Palerm, a Palma. Aquest certificat, de 420 hores de durada, té com a objectiu principal el de formar als futurs professionals en el camp del medi ambient, on una part important ho ocupa la gestió de residus.Durant les dues hores que va durar la visita se’ls va explicar als alumnes, mitjançant una presentació corporativa de Adalmo, l’evolució de l’empresa i les seves principals línies de negoci, missió i visió. Posteriorment, se’ls va fer una visita per la planta, mostrant in situ les diferents divisions de l’empresa, que van des de la recuperació de metalls fins a la planta de tractament de residus sanitaris passant per la nau de classificació de residus perillosos i el magatzem per a expedicions de residus.La iniciativa forma part d’una sèrie de visites que organitzen des de Can Palerm per ensenyar el vessant pràctic de la teoria impartida durant la formació i se circumscriuen dins de la política de Adalmo per donar a conèixer el tractament de gestió de residus que es duu a terme des de l’organització.

Subscriure's al nostre butlletí