Política integrada de qualitat, medi ambient, seguretat i salut

Missió:
Oferir un servei integral de tractament de residus, complint els estàndards més alts de qualitat, seguretat i protecció del medi ambient, desenvolupant i promovent la veritable economia circular a través de les nostres línies de negoci, orientades a aportar les millors solucions per a institucions públiques, empreses i particulars.

Visió:
Integrar els clients i proveïdors en el compromís de la protecció ambiental, en què es fomenti: la conservació de l’entorn on es desenvolupin les activitats, la gestió correcta de residus, la minimització dels riscos i la prevenció de la contaminació.

A través dels nostres serveis, aconseguim donar una segona vida als residus que generem, ajudant així a protegir el medi ambient i combatre el canvi climàtic.

Objectius:

  • Complir íntegrament amb les necessitats dels clients i garantir-ne la satisfacció.
  • Millorar la qualitat de servei, tot fomentant un bon ambient de treball i esperit de participació.
  • Complir amb la legislació i la reglamentació vigent en matèria de medi ambient, i de seguretat i salut; així com amb tots aquells altres requisits que l’empresa subscrigui i altres reglamentacions que els siguin aplicables.
  • Prendre de referència aquesta política per a l’establiment i la verificació periòdica dels objectius de qualitat, medi ambient i seguretat i salut.
  • Prevenir els danys i el deteriorament de la salut dels treballadors dels centres, així com d’altres parts interessades, adoptant les mesures necessàries en el desenvolupament de l’activitat.
  • Contribuir a la conscienciació de la societat per preservar el medi ambient. Aplicant l’economia circular reduïm fins a un 99% les deixalles d’alguns sectors.

Subscriure's al nostre butlletí