La gestió de residus perillosos requereix una actuació efectiva d’acord amb les pautes concretes que es deriven de la legislació actual, ja que el maneig d’aquest tipus de residus representa un perill per a la salut i el medi ambient.

Amiant, envasos contaminats metàl·lics i de plàstic, oli mineral, filtres, bateries de plom i liti, anticongelant, pintures, piles, fluorescents, tòner d’impressores, són alguns dels productes que estem autoritzats a gestionar.

Com a empresa gestora autoritzada de residus perillosos per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, amb el número NIMA 0700000002 ens sentim compromesos a oferir els millors serveis i assessorament als nostres clients.

Per tant, donem servei de forma ràpida i eficaç a tot el territori balear comptant amb camions adaptats a l’European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR). A més, disposem d’un equip altament qualificat que segueix un rigorós protocol per a la gestió de residus perillosos.

A més del que hem esmentat anteriorment, a Adalmo, comptem amb les autoritzacions corresponents per a la recollida i gestió de tot tipus de residus d’aparells electrònics i electrònics (RAEEs).

Per a la gestió dels residus oferim diferents contenidors depenent de la naturalesa i propietats del residu. Entre els diferents recipients que oferim es troben els següents:

Bidons Dipòsit de 60 o 120 litres de capacitat, ideal per a residus líquids com dissolvents, vernissos, pintures o olis.

Dipòsit GRG d'un metre cúbic de capacitat ideal per a residus perillosos en general.

Dipòsit d'un metre cúbic de capacitat ideal per bateries per la seva resistència a l'àcid.

Contenidor K de 5 metres cúbics ideal per a envasos metàl·lics contaminats.

Saca d'un metre cúbic de capacitat ideal per a residus perillosos en general. metro cúbico de capacidad ideal para residuos peligrosos en general.

Contenidor per a oli mineral.

Subscriure's al nostre butlletí