A causa de la naturalesa i origen dels residus sanitaris, fa que sigui imprescindible una adequada manipulació, classificació, emmagatzematge, retirada i posterior destrucció, per minimitzar o eliminar el risc que puguin suposar per a les persones i medi ambient. És per això que la normativa vigent estableix l’obligació de gestionar correctament els residus sanitaris en tot el seu cicle de vida.

Hospitals, clíniques i policlíniques, dentistes, consultes mèdiques privades, tatuadors, veterinaris, entre d’altres, són àmbits on es requereixen dels serveis de gestió de residus sanitaris.

Per a la gestió dels residus sanitaris a les Illes Balears, Adalmo compta amb la seva pròpia planta de tractament i autorització NIMA 0700000002, expedida per la Conselleria de Medi Ambient de Govern de les Illes Balears.

Dins el servei de gestió de residus sanitaris, Adalmo ofereix una àmplia gamma de contenidors sol ús i contenidors reutilitzables de diverses mides i característiques de conformitat amb la normativa vigent per als residus de el Grup II i Grup III adaptant-nos als nostres clients.

Dipòsits de 1, 2, 3 i 4 litres per a residus de el grup III: Material tallant i punxant.

Dipòsits de 5, 7 i 10 litres per a residus de el grup III: Material tallant i punxant.

Dipòsits de 30 i 60 litres per a residus de el grup III: Residus sanitaris infecciosos procedents d'humans o animals, material punxant, sang i hemoderivats en forma líquida, vacunes, cultius i reserves.

Dipòsits de 30 i 60 litres per a residus de el grup III: Residus sanitaris citotòxics i citostàtics procedents d'humans o animals, material punxant, sang i hemoderivats en forma líquida.

Subscriure's al nostre butlletí